Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P28)

11/02/2012 08:54 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Xê mới nảy ý định đi đóng phim đã bị "chém" te tua <Xem tất cả truyện Đôrêmon chế>
Tống Linh (sưu tầm)