Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P31)

14/02/2012 11:11 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Nô: "Thiên thu vạn cổ yêu là khổ, vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu"!
Tống Linh (sưu tầm)