Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P36)

19/02/2012 10:05 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Câu nói ấn tượng nhất trong tình yêu đối với Nô: "Chúng mình chỉ là bạn"!
Tống Linh (sưu tầm)