Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P39)

22/02/2012 17:07 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - Nô:" Học hành như cá kho tiêu, khi nhiều thì mặn..."
Tống Linh (sưu tầm)