Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P40)

24/02/2012 12:10 Tống Linh (sưu tầm)
(GDVN) - "Làn tóc rối bờ mi thâm mắt đen thật buồn ngày qua ngày lại ăn mì..."
Tống Linh (sưu tầm)