Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P44)

28/02/2012 17:25 TL (sưu tầm)
(GDVN) - Nô: "Hồng nhan bạc phận thật chẳng điêu, đẹp trai như tớ chả ai yêu. Tình không, tiền cũng hơi bị thiếu, đừng trách tại sao tớ... làm liều".
TL (sưu tầm)