Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P52)

10/03/2012 12:37 TL (sưu tầm)
(GDVN) -Nô bộc bạch: "Nô thì không đẹp như tiên, nhưng mà điên là không có đối thủ "
TL (sưu tầm)