Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P53)

11/03/2012 16:22 TL (sưu tầm)
(GDVN) -Theo Nô thì lý do khiến những cặp đôi đang yêu nhau thì lại chia tay rất đơn giản, đó là sự xuất hiện của "thầy bói"
TL (sưu tầm)