Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P55)

16/03/2012 13:22 Mõ (st)
(GDVN) -Mon chém gió với các bạn: "Sau này gặp kẻ nào bắt nạt các chú cứ kêu tên anh ra, nếu chúng vẫn không tha...thì tìm đường mà tẩu"
Mõ (st)