Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P6)

07/01/2012 06:13 (Sưu tầm)
(GDVN) - "Lúc còn bé thì sợ ma, khi làm cha thì...". Thì sao mời bạn cùng xem!


(Sưu tầm)