Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P9)

11/01/2012 09:47 Sưu tầm
(GDVN) - Mập thì đẹp, ốm thì dễ thương còn còi xương thì...
Sưu tầm