Mẹ em "ủi" bác sĩ

28/09/2011 12:15 (Sưu tầm)
(GDVN) - Tiết văn, cô giáo ôn tập cho cả lớp về từ đồng nghĩa.
Cô: Các em cho cô biết từ "bàn ủi" còn gọi là gì nào ? Học sinh đồng thanh: Thưa cô, "bàn là" ạ! Cô: Tốt lắm, chữ "là" cũng có nghĩa là "ủi", chẳng hạn: "Tôi là quần áo" nghĩa là "Tôi ủi quần áo". Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác. Tí giơ tay: - Thưa cô, "Mẹ em là bác sĩ" nghĩa là "Mẹ em ủi bác sĩ".
(Sưu tầm)