Muốn lấy lòng phụ nữ thì phải ngơ...

02/09/2012 07:24 TV
(GDVN) -Này anh!Ngất thật hay vờ? Để em tiếp sức mệt phờ thế đây
Nhìn qua tưởng đẹp ai ngờ
Chỉ là trải thảm lên thơ thôi mà
Kính thưa ông khách tham quan
Phiền ông cho kiểm, mới toan được vào
Mình thì mãi tít trên cao
Để cho chúng nó tào lao chuyện trò
Này anh!Ngất thật hay vờ
Để em tiếp sức mệt phờ thế đây
Khổ tôi cái kiếp người già
Đánh thì lên tội mà tha thì buồn
Người ta thì có máy bay
Mình đây ngồi ghế kiểu này cũng hay
Nam nhi phải đại trượng phu
Chứ đâu như bạn lù lù đôi chân
Ở nhà vợ dặn cấm sai
Anh mà đi muộn hại hai ba đường

Bà xem này cái ống nghe
Hôm qua buôn chuyện tôi e vẫn còn
TV