"Ngất nguội" vì em gái Mùa hè xanh

24/09/2011 17:18 (Sưu tầm)
(GDVN) - Sau chiến dịch "Mùa hè xanh", các sinh viên tình nguyện trở về "đơn vị gốc".

Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết:

- "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có một cái mông ướt niếu xang năm anh dìa đây nữa, em xẽ cho anh ăn... trái xầu riêng hột lép côm dàng thôm lắm"!

Đọc tới đây, anh sinh viên đổ mồ hôi hột.

Vô tình một chàng sinh viên khác đọc ké được, cười rầm rầm:

- "Dại" học giỏi "qá" ha! ha ha ha!

(Sưu tầm)