Người vận chuyển "made in China"

24/09/2012 14:28 TL (st)
(GDVN) - Chỉ với một chiếc xe đạp cũ kỹ những "transporter" đến từ Trung Quốc này có thể chở cả một núi đồ.
TL (st)