Những ý tưởng siêu "độc" đón mùa mưa

29/06/2012 14:15 TV (st)
(GDVN) - Ngày ngày vác ghế đi chơi, còn hôm nay phải đi bơi thế này
Ngày ngày vác ghế đi chơi
Còn hôm nay phải đi bơi thế này
Ý tưởng vô cùng độc cho các chị em vẫn muốn mình xinh tươi trong biển nước
Mùa mưa là mùa đạp vịt không mất tiền
Tình yêu chỉ vậy thôi sao?
Anh rơi xuống hố em lao đi liền
Mát ruột mát cả chân
Tranh thủ lúc "còn nước" thì mình "còn tát"
Ăn kiểu này lại hóa hay
Bay bay bổng bổng đũa tay đút mì
Người lái đò trên sông

anhr


TV (st)