Phì cười với những ngôi nhà có 1-0-2 trên thế giới

30/03/2012 15:12
(GDVN) -Bên cạnh ngôi nhà "đàn ông rất muốn chui vào" là ngôi nhà "mới nhìn đã tịt mũi".