Phụ nữ thật khó hiểu!

16/04/2012 19:53 T.L (tổng hợp)
(GDVN) - Những hành động kỳ quặc của phái đẹp nhiều khi khiến cho đấng mày râu không thể hiểu vì sao!
Photo copy cái gì đây?
2 người mà "cân" cả thùng bia
Có ai muốn đọ cơ bắp không nào?
Buộc thế cho tiện!
Ê bò! Nhìn xem cái gì đây !
Với loại lịch này thì đấng mày râu không bao giờ bị lo nhầm ngày
Miễn bình luận!
Khỏe quá thể!
"Yêu cầu người đối diện hãy nhìn thẳng mặt khi nói chuyện".
T.L (tổng hợp)