Phụ nữ thích làm gì trong ngày 8-3 ?

29/02/2012 15:00 Theo 24H
Biết rằng ngày 8-3 là ngày vùng lên của các chị em, nhưng chớ nên "vùng" cao quá kẻo có kẻ đỡ không kịp đấy!
Theo 24H