Sĩ tử mùa thi với những chiêu quay cóp "kịch độc"

04/07/2012 11:35
Với những chiêu quay cóp bài như thế này thì các giám thị khó mà giám sát được.