Những cột này động hay tĩnh?
Thực ra các đường sọc trong hình đều có chiều dài bằng nhau
Các vòng tròn chuyển động là do ảo giác của bạn thôi
Hình vuông bên trong không hề quay mà đứng im nhé!

Bạn có thể xác định được các cạnh của khối hộp này?

Cầu thang vô tận
TV (st)
Đang tải tin...