Thùng thư huýt sáo

26/09/2011 13:46 (Sưu tầm)
(GDVN) - Tóc dài gái rón rén định ra khỏi nhà lúc gần đi ngủ thì bố phát hiện.

- Muộn thế này còn định đi đâu?

- Con định... chạy ù ra thùng thư để bỏ hai lá thư thôi ạ!

- Thế thì đi xong về nhanh, thùng thư nó đã huýt sáo hai lần rồi đấy!

(Sưu tầm)