Tóc vàng hoe nói về chuyện đàn ông

24/02/2012 12:15 Theo 24h
(GDVN) - Gặp nhau, 2 người đàn ông nói chuyện thể thao, 2 người phụ nữ sẽ nói về đàn ông.
Theo 24h