Trời mưa thì mặc trời mưa

02/04/2012 10:00
(GDVN) - Ngập, vấn đề muôn thủa, nhưng với người dân thì sống chung với ngập cũng quen.
Con tôi phải giống thằng này
Răng hô, tóc húi, cả ngày chạy rông
Vợ mình nói quả không sai
Đến đây có cả chân dài, rượu ngon
Ô hay sao phải ngạc nhiên
Đêm ấy chẳng phải mất điên (điện) còn gì?
Trời mưa thì mặc trời mưa
Lũ lụt chẳng sợ, ta chưa ướt quần
Tớ đang buồn đấy ấy ơi
Đừng vội uống nhé kẻo xơi nhầm hàng
Đứng nhiều đã mỏi chân rồi
Mượn tạm cái ghế em xem
Chuẩn bị tư thế sẵn sàng
Chảo em đã có, không hàng, sẽ tương
Dưới ngọn nến cháy bập bùng
Soi gương bỗng thấy kẻ khùng nhe răng
Mẹ đi công tác xa nhà
Sữa gì chẳng giống mẹ pha tý nào
Đang trượt thì nghĩ đến anh
Nên em quên mất chẳng phanh lại gì