Ước mơ...

09/12/2011 13:47 (Sưu tầm)
(GDVN) - Lớp mẫu giáo. Cô giáo hỏi:

- Ước mơ của các con là gì ???

Học sinh nữ : Con muốn trở thành một người mẹ !

- Thế còn con ! Cô giáo quay sang một học sinh nam.

Học sinh nam: Con chỉ muốn giúp bạn ấy thực hiện ước mơ của mình thôi !

(Sưu tầm)