'Vũ khí' của nhân loại - xưa và nay

13/02/2012 15:38 T.L (sưu tầm)
(GDVN) - Từ 8000 năm trước đến thế kỷ XXI này, vũ khí của nhân loại đã chuyển hóa thật bất ngờ...
T.L (sưu tầm)