Washington và cây rìu

24/09/2011 11:22 (Sưu tầm)
(GDVN) - Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố...

Tuy nhiên, sau đó Washinton vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi:

- Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình?

Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy:

- Thưa thầy, em quả quyết ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm cái rìu ạ.

(Sưu tầm)