Tranh dự thi của Anh Thư, lớp 4B, Tiểu học Dịch Vọng A(MS: 146)

22/10/2012 15:12 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Đỗ Thị Anh Thư, tới từ lớp 4B, Trường Tiểu Học Dịch Vọng A.

Em muốn làm nhân viên Ngân hàng
Ban Biên Tập