Tranh dự thi của Bá Huy,lớp 6A3, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:279)

07/11/2012 07:19 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Bá Huy,lớp 2A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:279)
Ước mơ của em là trở thành cầu thủ bóng đá
BBT