Tranh dự thi của bạn Đạt, lớp 5H, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 30)

05/10/2012 14:59 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của bạn Đạt, tới từ lớp 5H, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Em ước mơ môi trường không bị ô nhiễm".
Ban Biên tập