Tranh dự thi của bạn Kiên,lớp 3D,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:387)

11/11/2012 21:11 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của bạn Kiên,lớp 3D,Trường Tiểu học Dịch Vọng A(MS:387)
Ước mơ của em là trở thành bộ đội
BBT