Tranh dự thi của Chi Thắng, lớp 4A5, Trường Quốc tế Tương Lai(MS:242)

05/11/2012 13:47 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Chi Thắng, tới từ lớp 4A5, Trường Quốc tế Tương Lai.

Em ước mơ thế giới hòa bình
Ban Biên Tập