Tranh dự thi của Gia Hưng, TT Mỹ thuật Trần Quốc Toản (MS:460)

14/11/2012 03:28

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Bành Thục Gia Hưng, tới từ TT Mĩ thuật Thiếu nhi Trần Quốc Toản.

ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH THỦY THỦ ĐỂ BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG