Tranh dự thi của Hà Thảo, lớp 2A2, Tiểu học Đồng Nhân (MS:328)

08/11/2012 14:34 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Lưu Hà Thảo, tới từ lớp 2A2, trường Tiểu học Đồng Nhân.

Hôm nay cô giáo hỏi các con: ước mơ của con lớn lên sẽ làm gì?. Rất nhiều các bạn đã nói ước mơ của mình, các bạn có nhiều ước mơ: bạn thì làm cô giáo, bạn thì làm nhà khoa học, có cả bạn làm phi hành gia lái tàu vũ trụ..Còn con Con sẽ làm bác sĩ., con sẽ chữa bệnh cho bạn. Bạn bị bệnh ung thư máu, con không biết bệnh đó có nặng không, có đau lắm không?, Nếu con là bác sĩ con sẽ chữa cho bạn khỏi bệnh để bạn được đến trường, để bạn được lên lớp giống như con. Bạn học giỏi lắm, nhưng bạn không được đến lớp vì bạn phải đi chữa bệnh. Con lên lớp hai rồi mà bạn vẫn phải học lớp một, sang năm con lên lớp ba không biết bạn có lên lớp hai không nhỉ? Con mơ ước chữa khỏi bệnh bạn để bạn được đến lớp, lên lớp giống như con. Nếu con trở thành bác sĩ con sẽ chữa bệnh cho bạn, cho cả các bạn khuyết tật nữa..và có nhiều bạn sẽ được đến trường được lên lớp. Bố mẹ bảo muốn trở thành bác sĩ thì con phải chăm ngoan và học giỏi. Con hứa sẽ chăm ngoan và học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ và chữa bệnh cho các bạn tật nguyền, các bạn bị bệnh và cho tất cả mọi người.
Ban Biên Tập