Tranh dự thi của Hải Linh, lớp 1A2, Tiểu học Hermann (MS: 129)

16/10/2012 17:18 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Hải Linh, tới từ lớp 1A2, Trường Tiểu Học Hermann.

Em ước mơ cuộc sống ấm no hạnh phúc
Ban Biên Tập