Tranh dự thi của Hoa Anh, lớp 3A3, Trường Quốc tế Tương Lai (MS:225)

05/11/2012 13:17 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Hoa Anh, tới từ lớp 3A3, Trường Quốc tế Tương Lai.

Ước mơ của em là cuộc sống tươi đẹp
Ban Biên Tập