Tranh dự thi của Hồng Anh, lớp 4A, Tiểu học Khương Thượng (MS: 164)

24/10/2012 14:46 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Lê Thị Hồng Anh, tới từ lớp 4A, Tiểu học Khương Thượng.

Học Nhóm - Em muốn tổ chức một vài nhóm học đẻ giúp đỡ các bạn học sinh đang điều tri bệnh trong bệnh viện nhi TW hoặc lớp hoc hi vọng
Ban Biên Tập