Tranh dự thi của Lân Dũng, Lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 09)

04/10/2012 22:45 Ban Biên Tập
(GDVN) - Tác phẩm dự thi của Kiều Lân Dũng đến từ lớp 1I, trường Tiểu học Dịch Vọng A. Em có ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ.
"Em ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ"
Ban Biên Tập