Tranh dự thi của Ngân Trúc, lớp 5/2, Tiểu học Đặng Văn Ngữ (MS:428)

13/11/2012 17:24 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Hoàng Ngân Trúc, tới từ lớp 5/2, trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ.

Ước mơ của em là làm 1 bác sĩ thú y
Ban Biên Tập