Tranh dự thi của Ngọc Hếu, lớp 4A2, Trường Quốc tế Tương Lai (MS:246)

05/11/2012 13:54 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Ngọc Hiểu, tới từ lớp 4A2, Trường Quốc tế Tương Lai.

"Em ước mơ mọi trẻ em khuyết tật, mồ côi có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc."
Ban Biên Tập