Tranh dự thi của Ngọc Minh A, lớp 3A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:319)

08/11/2012 11:19 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Ngọc Minh A, lớp 3A, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:319)
Ước mơ của em là trở thành bác sĩ
BBT