Tranh dự thi của Phương Anh, lớp 5A2, Tiểu học Tô Hiến Thành (MS:408)

13/11/2012 11:02 Bn Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Hoàng Phương Anh, tới từ lớp 5A2, trường Tiểu học Tô Hiến Thành.

Khi biết các bạn bị khuyết tật không được đi học em thấy rất buồn cho các bạn. Nên em muốn trở thành cô giáo để dạy cho các bạn khuyết tật cũng như người thường được đến trường. Các bạn có thể đỡ buồn hơn khi bao các bạn được đi học còn các bạn khuyết tật thì không. Khi em lớn, nếu được làm cô giáo em sẽ về các vùng quê để cố gắng dạy cho các bạn khuyết tật.
Bn Biên Tập