Tranh dự thi của Quỳnh Anh, lớp 5A9, Tiểu học Đoàn Thị Điểm (MS: 192)

26/10/2012 15:31 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh, tới từ lớp 5A9, Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Bức tranh của em vẽ về việc cùng các bạn khuyết tật cùng vui chơi với tụi em.


Ban Biên Tập