Tranh dự thi của Thanh Thảo, lớp 5A9, Tiểu học Đoàn Thị Điểm(MS: 184)

26/10/2012 14:49 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Trần Thanh Thảo, tới từ lớp 5A9, Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Ước mơ con khi vẽ bức tranh này là, mỗi bạn cầm trên tay một túi quà ủng hộ cho bạn mặc bệnh năng để bạn ấy sớm khỏi bệnh
Ban Biên Tập