Tranh dự thi của Thùy Linh, lớp 2C, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:310)

08/11/2012 09:50 BBT
(GDVN) -Tranh dự thi của Thùy Linh, lớp 2C, Trường Nguyễn Đình Chiểu(MS:310)
Em muốn đi dã ngoại cùng các bạn
BBT