Tranh dự thi của Tố Phương, lớp 5A3, Tiểu học Đồng Nhân (MS:341)

08/11/2012 15:22 Ban Biên Tập

(GDVN) -Tranh dự thi của thí sinh Đinh Tố Phương, tới từ lớp 5A3, trường Tiểu học Đồng Nhân.

"ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều trẻ em bị khuyết tật. Nhận rõ nối bất hạnh của các bạn nhỏ khuyết tật, em muốn giúp đỡ và chia sẻ với các bạn ấy. Bức tranh của em đã nói lên tất cả các điều trên. Em vẽ những hình trái tim yêu thương, trong từng trái tim có những việc làm dành cho các bạn khuyết tật: tặng quà, an ủi các bạn… Trên thực tế, em mong mọi người đều giúp đỡ và quan tâm đến trẻ em khuyết tật. “Và hãy lau khô cuộc đời em: bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em. Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”. "
Ban Biên Tập