Tranh dự thi của Trà Giang, lớp 4C, Tiểu học Khương Thượng (MS: 166)

24/10/2012 14:51 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Mai Trà Giang, tới từ lớp 4C, Tiểu học Khương Thượng.

Môi trương Xanh, Sạch, đẹp - Em muốn các bạn học sinh mỗi người một tay cùng giúp cho môi trường trong, xanh, sạch,đẹp hơn. để mọi người có sức khỏe tốt nhất có thể…
Ban Biên Tập