Tranh dự thi của Trúc Hà, lớp 5A1, Tiểu học Ngôi Sao (MS: 214)

01/11/2012 18:00 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Trung Hà, tới từ lớp 5A1, Tiểu học Ngôi Sao.

Em ước mơ một thế giới trẻ em không bệnh tật
Ban Biên Tập