Tranh dự thi của Vân Khánh, lớp 1I, Tiểu học Dịch Vọng A (MS: 24)

05/10/2012 14:24 Ban Biên tập
(GDVN) - Tranh dự thi của bé Vân Khánh, tới từ lớp 1I, Trường Tiểu học Dịch Vọng A.
"Ước mơ của em là sau này sẽ làm một cô giáo giỏi."
Ban Biên tập