Tranh dự thi của Vượng Phúc, lớp 5P, Tiểu học Đoàn Thị Điểm (MS: 183)

26/10/2012 14:47 Ban Biên Tập

(GDVN) - Tranh dự thi của thí sinh Nguyễn Nữ Vượng Phúc, tới từ lớp 5P, Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Em ước mơ được làm bác sĩ thật giỏi để chữa bệnh cho nhiều người bị bệnh hiểm nghèo.
Ban Biên Tập